Europejski związek myśliwych interweniuje u polskich władz

Prezydent Andrzej Duda oraz posłowie są adresatami wystąpienia Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE). Jej członkowie uważają, że proponowane zmiany w polskim Prawie łowieckim są niezgodne m.in. z Konwencją Berneńską.FACE przekonuje w piśmie sygnowanym przez Ludwiga Willneggera, sekretarza generalnego, że ostatnie poprawki w ustawie “dosłownie zabijają wieloletnią polską tradycję, kulturę i metody łowieckie”.

Autorzy dokumentu wskazuje na:

  •  zakaz płoszenia zwierzyny w przypadku, gdy celem nie jest wykonywanie polowania (poprawka uniemożliwia myśliwym skuteczne szkolenie i przetestowanie psów myśliwskich i sokolnikom szkolenie ptaków drapieżnych – działalność, która została uznana przez UNESCO za “niematerialne dziedzictwo kulturowe”)
  •  powoływanie przez ministra środowiska łowczego krajowego i możliwość jego odwołania po wydaniu opinii przez Naczelną Radę Łowiecką (poprawka eliminuje samorządność Polskiego Związku Łowieckiego i stanowi bezpośredni atak na demokrację)
  •  brak kar w przypadku utrudniania polowania (poprawka pozwala przeciwnikom łowiectwa na prowadzenie skutecznych blokad oraz sabotażu)
  •  zakaz udziału młodzieży w polowaniach do 18. roku życia (poprawka eliminuje możliwość przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie)

Federacja Związków Łowieckich Państw UE podkreśla, że udział młodzieży w polowaniach jest powszechny we wszystkich europejskich kulturach łowieckich.

“Myślistwo jest naturalnym i zdrowym sposobem pozyskania ekologicznego mięsa dla gospodarstwa domowego. Udział młodzieży w polowaniach zapewnia kluczową wiedzę na temat przyrody oraz głębokie zrozumienie idei zarządzania dziką przyrodą, jak również dobrostanem zwierząt. Ma pozytywny wpływ na psychiczny i fizyczny rozwój dzieci” – twierdzi FACE.

Władze federacji dodają, że podstawowym prawem rodziców jest edukacja dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami i zwyczajami. W tym kontekście zwracają uwagę na art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (“Państwo powinno szanować prawo rodziców do zapewnienia wykształcenia oraz nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”).

Według FACE nowelizowana ustawa jest również sprzeczna z wieloma kluczowymi zasadami określonymi w Europejskiej Karcie Łowiectwa i Różnorodności Biologicznej, która została przyjęta przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej w listopadzie 2007 roku.

“Zdecydowanie nawołujemy do ponownego rozważenia proponowanych zmian w prawie łowieckim” – podsumowano wystąpienie.

 

źródło: agropolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *