Europejski związek myśliwych interweniuje u polskich władz
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Prezydent Andrzej Duda oraz posłowie są adresatami wystąpienia Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE). Jej członkowie uważają, że proponowane zmiany w polskim Prawie łowieckim są niezgodne m.in. z Konwencją Berneńską.FACE przekonuje w piśmie sygnowanym przez Ludwiga Willneggera, sekretarza generalnego, że ostatnie poprawki w ustawie “dosłownie zabijają wieloletnią polską tradycję, kulturę i metody łowieckie”.

Autorzy dokumentu wskazuje na:

  •  zakaz płoszenia zwierzyny w przypadku, gdy celem nie jest wykonywanie polowania (poprawka uniemożliwia myśliwym skuteczne szkolenie i przetestowanie psów myśliwskich i sokolnikom szkolenie ptaków drapieżnych – działalność, która została uznana przez UNESCO za “niematerialne dziedzictwo kulturowe”)
  •  powoływanie przez ministra środowiska łowczego krajowego i możliwość jego odwołania po wydaniu opinii przez Naczelną Radę Łowiecką (poprawka eliminuje samorządność Polskiego Związku Łowieckiego i stanowi bezpośredni atak na demokrację)
  •  brak kar w przypadku utrudniania polowania (poprawka pozwala przeciwnikom łowiectwa na prowadzenie skutecznych blokad oraz sabotażu)
  •  zakaz udziału młodzieży w polowaniach do 18. roku życia (poprawka eliminuje możliwość przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie)

Federacja Związków Łowieckich Państw UE podkreśla, że udział młodzieży w polowaniach jest powszechny we wszystkich europejskich kulturach łowieckich.

“Myślistwo jest naturalnym i zdrowym sposobem pozyskania ekologicznego mięsa dla gospodarstwa domowego. Udział młodzieży w polowaniach zapewnia kluczową wiedzę na temat przyrody oraz głębokie zrozumienie idei zarządzania dziką przyrodą, jak również dobrostanem zwierząt. Ma pozytywny wpływ na psychiczny i fizyczny rozwój dzieci” – twierdzi FACE.

Władze federacji dodają, że podstawowym prawem rodziców jest edukacja dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami i zwyczajami. W tym kontekście zwracają uwagę na art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (“Państwo powinno szanować prawo rodziców do zapewnienia wykształcenia oraz nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”).

Według FACE nowelizowana ustawa jest również sprzeczna z wieloma kluczowymi zasadami określonymi w Europejskiej Karcie Łowiectwa i Różnorodności Biologicznej, która została przyjęta przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej w listopadzie 2007 roku.

“Zdecydowanie nawołujemy do ponownego rozważenia proponowanych zmian w prawie łowieckim” – podsumowano wystąpienie.

 

źródło: agropolska.pl

To może Cię zainteresować
Losowe zdjęcia
Najnowsze video
Partnerzy portalu