„Porozumienie” czy nieporozumienie?
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy z przykrością informuje, że Pełnomocnik Zarządu Głównego w Okręgu PZW Wrocław wypowiedział Międzyokręgowe Porozumienie tzw. „Trójprzymierze Dolnośląskie” zawarte na okres kadencji, 2017-2021.

(z dniem 25 października 2019 r. Zarząd Główny PZW zawiesił Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu i powołał Pełnomocnika ZG PZW w Okręgu PZW Wrocław).

Pełnomocnik ZG PZW od momentu jego powołania nie przestrzegał ustalonych w Porozumieniu zasad współpracy oraz ustalonego wzoru „Zezwoleń na amatorski połów ryb na 2020 rok”. Pomimo dwukrotnych prób spotkań Rady Porozumienia „Trójprzymierza Dolnośląskiego” w miesiącu listopadzie br., Pełnomocnik z niewiadomych przyczyn nie był zainteresowany uczestniczeniem w nich.

Pomimo, że ostateczny wzór „Zezwolenia ZR-1” na 2020 rok dla trzech Okręgów PZW ustalono podczas roboczego posiedzenia w/w Rady Porozumienia w dniu 07 listopada 2019 r., w którym ze strony Okręgu PZW Wrocław uczestniczył Dyrektor i Pracownik Biura ZO PZW we Wrocławiu, to w dniu 28 listopada br. Pełnomocnik podjął, bez uzgodnienia z  Okręgiem PZW Legnica i Okręgiem PZW Wałbrzych, jednostronną decyzję o zmianie wzoru „Zezwolenia” z druku obowiązującego tak, jak w latach poprzednich dla wędkarzy z trzech Okręgów Porozumienia, na wzór odrębnego zezwolenia uprawniającego do wędkowania wyłącznie na wodach okręgu wrocławskiego i na zezwolenia tylko dla członków Okręgu PZW Wrocław, przesyłając e-mailem bez jakichkolwiek uzgodnień „Aneks do Porozumienia”  z adnotacją: „Proszę podpisać i odesłać”. Decyzja ta automatycznie spowodowała problemy dla pozostałych Okręgów tzw. Trójprzymierza Dolnośląskiego” powodując konieczność natychmiastowego opracowania przez Okręgi PZW Legnica i Wałbrzych  wzorów druków zezwoleń na amatorski połów ryb dla swoich członków i obowiązujących wyłącznie na terenie swojego Okręgu.  W związku z powyższym podjęto próbę zorganizowania spotkania Rady Porozumienia w dniu 30 listopada br. Jednakże Pełnomocnik stwierdził, że nie widzi potrzeby spotykania się.

W tej sytuacji w dniu 11 grudnia br. podjęto ponowną próbę zwołania w dniu 16 grudnia br. kolejnego spotkania Rady w/w Porozumienia. I tym razem Pełnomocnik ZG PZW w Okręgu PZW Wrocław nie przyjechał, o czym powiadomił zainteresowane Okręgi w dniu 13 grudnia br. o godz. 15.01. (zobacz: pismo Pełnomocnika) Następnie w dniu 16 grudnia br. w godzinach porannych, Pełnomocnik ZG PZW, tuż przed rozpoczęciem spotkania Rady Porozumienia Dolnośląskiego, drogą elektroniczną powiadomił Okręg PZW Legnica i Okręg PZW Wałbrzych, że wypowiada Trójstronne Porozumienie trzech okręgów dolnośląskich PZW bez podania przyczyn. (zobacz: Zarządzenie Pełnomocnika

Mając na uwadze działania Pełnomocnika w Okręgu PZW Wrocław przedstawiciele Okręgu PZW w Legnicy i Okręgu PZW w Wałbrzychu jednomyślnie stwierdzili, że jednostronna zmiana przez Pełnomocnika ZG PZW bez jakichkolwiek uzgodnień z pozostałymi sygnatariuszami Porozumienia zasad współpracy i wspólnych działań w Porozumieniu oraz wprowadzenie w swoim Okręgu innych „Zezwoleń” niż te, których treść ustalono w dniu 07 listopada 2019 r., nie uczestniczenie Pełnomocnika w posiedzeniach Rady Porozumienia oraz przesłane w dniu 16 grudnia br. wypowiedzenie przedmiotowego Porozumienia powoduje jednostronne zerwanie Międzyokręgowego Porozumienia „Trójprzymierze Dolnośląskie” przez Pełnomocnika ZC PZW w Okręgu PZW Wrocław.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja w całości wyjaśnia niepełną informację zamieszczoną na stronie internetowej przez rzecznika prasowego Okręgu PZW Wrocław, który nie posiada wiedzy lub zapomniał napisać, że to Okręgi PZW Legnica i Wałbrzych promowały i rekomendowały Zarząd Okręgu PZW Wrocław o przyjęcie do Strefy I.

Rzecznik prasowy zapomniał również napisać, że to Pełnomocnik nie widział potrzeby spotykania się i współpracy z Radą Porozumienia Dolnośląskiego, i że to Pełnomocnik zmienił w Okręgu PZW Wrocław wzór zezwoleń na amatorski połów ryb ustalony w tym Porozumieniu na 2020 rok.

I bardzo ważna sprawa, o której rzecznik prasowy zapomniał albo nie posiada takiej informacji, to wypowiedzenie Porozumienia Dolnośląskiego, które zostało dokonane na mocy Zarządzenia Pełnomocnika ZG PZW w Okręgu PZW Wrocław, a które do dnia 19 grudnia br. również zapomniano opublikować w zarządzeniach Pełnomocnika na wrocławskiej stronie internetowej. Czyżby była to tajemnica?

Do momentu zawieszenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu współpraca pomiędzy Okręgami tzw. „Trójprzymierza” układała się bardzo dobrze. Natomiast od chwili zawieszenia władz i powołania w Okręgu Wrocławskim Pełnomocnika, ta wzorowa współpraca przemieniła się w jedno wielkie „NIEPOROZUMIENIE”.

Zadajemy pytanie Panu Pełnomocnikowi w czyim imieniu i dla kogo podejmuje takie decyzje, bo na pewno nie dla dobra wędkarzy dolnośląskich?

Zainteresowanych tematem odsyłamy również do stanowiska Okręgu PZW Wałbrzych w tej sprawie: zobacz więcej

źródło: pzw.org.pl/legnica

 
To może Cię zainteresować
Losowe zdjęcia
Najnowsze video
Partnerzy portalu