Powołano nowy Zarząd Główny PZŁ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk na wniosek Łowczego Krajowego Piotra Jenocha powołał członków Zarządu Głównego PZŁ. Członkami ZG PZŁ zostali prof. Wanda Olech, Albert Kołodziejski, Jerzy Graczyk.

Albert Kołodziejski jest wieloletnim członek Polskiego Związku Łowieckiego oraz Koła Łowieckiego „TROP Płock” w Płocku. Ukończył magisterskie Studia Menadżerskie (Zarządzanie Przedsiębiorstwem) na Uniwersytecie Warszawskim, magisterskie studia na Wydziale Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej. Zawodowo związany z PKN ORLEN gdzie pełni funkcję Prezesa Spółki Orlen Serwis S.A. Albert Kołodziejski uzyskał również Dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych, gdzie równie ma duże doświadczenie – przewodniczył wielu radom nadzorczym w tym między innymi w firmie Energetyka Nowy Dwór Sp. z o.o., Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Płocku , czy w Orlen KolTrans Sp. z o.o.
Nowo powołany członek Zarządu Głównego jest społecznikiem i człowiekiem wyjątkowo zaangażowanym w życie lokalnej społeczności za co został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Brązowym Krzyżem Zasługi. Pełnił funkcję najmłodszego Sołtysa Powiatu płockiego, a także Radnego Powiatu płockiego i Radnego Parafialnego.
Albert Kołodziejski interesuje się strzelectwem – posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego. Jego pasją jest kynologia łowiecka, jego psy zdobywały tytuły Championa Polski. Posiada rozległą wiedzę na temat polskiego modelu łowiectwa w odniesieniu do modeli łowiectwa w Europie.
Za jeden z głównych celów swojej społecznej działalności w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego stawiam sobie – poprawę wizerunku myśliwego w społeczeństwie.

Jerzy Graczyk jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz Koła Łowieckiego Jedynka w Warszawie. Od wielu lat aktywnie działa w organach Zrzeszenia – w tym jako członek Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej Rady Łowieckiej w Ciechanowie. Jest zapalonym myśliwym, aktywnie realizującym swoją pasję – szczególny nacisk kładzie na racjonalną gospodarkę łowiecką. Za niezwykle istotny problem zarówno dla myśliwych jak i rolników uważa Afrykański Pomór Świń i temu tematowi chce poświęcić wiele uwagi. Ukończył Technikum Chemiczne w Płocku, a później rozwijał się i wyspecjalizował w dziedzinie gospodarki rolnej. Zawodowa zawsze związany był z rolnictwem – najpierw jako inspektor skupu w Cukrowni „Mała Wieś”, później pracował w MZRiP w Płocku. Obecnie prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Jego mocną stroną jest umiejętność efektywnego organizowania pracy. Obecność w organach Polskiego Związku Łowieckiego osoby, o tak dużym doświadczeniu rolniczym pozwoli na lepsze postrzeganie problemów jakie napotykają rolnicy, a także pomoże w efektywnym i skutecznym ich rozwiązywaniu. Jedną z jego pierwszych propozycji będzie utworzenie komisji ds. rolnictwa, która umożliwi dialog z wieloma interesariuszami i pozwoli na wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego zainteresowane strony.
Za jeden z głównych celów swojej działalności w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego stawia sobie poprawę relacji pomiędzy myśliwymi a rolnikami. Uważa, że rolnictwo i łowiectwo powinno opierać się na partnerstwie i wzajemnej współpracy, a nie konfliktach.

zdj. Ministerstwo Środowiska

To może Cię zainteresować
Losowe zdjęcia
Najnowsze video
Partnerzy portalu