Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

OGÓLNE ZASADY AMATORSKIEGO POŁOWU RYB (WĘDKOWANIA) NA WODACH OGÓLNODOSTĘPNYCH OKRĘGU PZW W POZNANIU – obowiązują od 01 stycznia 2020 r.

1.         Wydawane zezwolenie uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Poznaniu zgodnie z załączonym wykazem wód oraz rodzajem zezwolenia.

2.         Wydawane zezwolenie ważne jest tylko z kartą wędkarską i  legitymacją Członka PZW z opłaconymi składkami.

3.         Wydawane zezwolenie zabezpieczone jest hologramem.

4.         Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym, Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie,  Ustawy prawo o ochronie środowiska, Ustawy o lasach, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o ochronie zwierząt, oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw i zgodnie z zasadami wędkowania opisanymi w zezwoleniu.

5.         Wędkarz ma obowiązek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb.

6.         Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

7.         Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:   

              –  bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

              – wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;

              – wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

              –  członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

8.         Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

9.         Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

10.       Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

11.       Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

12.       Podczas wędkowania wędki muszą być pod stałym i bezpośrednim nadzorem ich użytkownika.

13.       Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych, hodowlanych, zimowiskach, tarliskach i rezerwatach.

14.       Na akwenach dopuszczonych do wędkowania wyłącznie z brzegu obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich. Zakaz ten nie dotyczy zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu zanęt i przynęt.

15.       Na wodach krainy pstrąga i lipienia dozwolone jest wędkowanie wyłącznie na jedną wędkę.

16.       Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

17.       Wędkarz jest zobowiązany bezwzględnie i z ostrożnością wypuścić do wody złowione ryby niewymiarowe lub  będące pod ochroną niezwłocznie po złowieniu.

18.       Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska,  jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, odłowy kontrolne lub zarybianie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa (Koła PZW – opiekuna wody lub Okręgu PZW w Poznaniu)

19.       Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych w sposób zapewniający rybom dobrostan. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. Ryby łososiowate i lipienie oraz złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione ryby.

20.       Dopuszcza się przechowywanie ryb przeznaczonych na przynętę w dedykowanych sadzach (wiaderkach) zapewniających dobrostan.

21.       Zabrania się połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku.

22.       W czasie połowu na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

23.       Łowienie ryb metodą trollingową, spinningową, muchową lub na lodzie przy użyciu blaszki podlodowej dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę.

24.       Zabrania się w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu, połowu ryb z pokrywy lodowej oraz na wodach krainy pstrąga i lipienia.

25.       Zabrania się połowu ryb z lodu oraz trolingowania i spinningowania przy zastosowaniu jako przynętę żywej lub martwej rybki bądź jej części.

26.       Obowiązują wymiary ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z następującymi odstępstwami:

              – karp – do 30 cm (nie dotyczy rzek)

              – okoń – do 15 cm (nie dotyczy Wód Krainy Pstrąga i Lipienia)

              – sandacz – do 50 cm

              – szczupak – do 50 cm

27.       Obowiązują okresy ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

28.       Obowiązują następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska:

              a) w ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli)

              – głowacica 1 szt.

              b) w ciągu doby (w godz. 0:00 – 24:00)

              – sum na rzece Warcie wraz z dopływami 1 szt. , na pozostałych wodach bez limitu

              – troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń (łącznie) 2 szt.

              – węgorz 2 szt. – lipień, pstrąg potokowy (łącznie) 3 szt.

              – certa 5 szt.

              – karp, lin (łącznie) 2 szt.

29.       Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów zezwolenie może zostać cofnięte bez odszkodowania.  

 

RAPR PZW POZNAN – DO POBRANIA – PDF – aktualizacja 2020

ZASADY WĘDKOWANIA NA MORZU – aktualizacja 2019

ROZPORZADZENIE – WYMIARY I OKRESY OCHRONNE – aktualizacja 2019

USTAWA O RYBACTWIE SRÓDLĄDOWYM- aktualizacja 2018

REJESTRACJA ŁODZI – aktualizacja 2018

SKRÓT – WYMIARY I OKRESY OCHRONNE RYB W OKREGU POZNAŃSKIM PZW – aktualizacja 2020

To może Cię zainteresować
Losowe zdjęcia
Najnowsze video
Partnerzy portalu