Wykaz odstępstw regulaminowych wraz z wykazem wód ogólnodostępnych Okręgu PZW we Wrocławiu
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ODSTĘPSTWA REGULAMINOWE 

Poniżej, oraz w załączniku odstępstwa regulaminowe obowiązujące w 2018 roku na wodach Okręgu PZW we Wrocławiu.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Okręgami Wrocław, Legnica i Wałbrzych wędkarz ma obowiązek wpisania daty i numeru łowiska przed rozpoczęciem wędkowania.

Ryby limitowane w sztukach należy wpisać do rejestru niezwłocznie po złowieniu, a ryby objęte limitem wagowym lub bez limitu niezwłocznie po zakończeniu wędkowania.

WYKAZ ODSTĘPSTW od zasad określonych w „Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW” zgodnie z RAPR z 2017 roku.

Przepisy Dotyczące obwodów rybackich ( zbiorniki zaporowe i rzeki Okręgu We Wrocławiu.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Na zbiornikach zaporowych oraz rzece Odrze dopuszcza się wędkowanie metodą trollingową w okresie od 1 czerwca do 31 października.

2. Maksymalna moc silników spalinowych dopuszczonych do użytku wynosi 5 KM (nie dotyczy Odry).

3. Zakaz połowu ze środków pływających do 200 m poniżej progów jazów na rzekach w Okręgu PZW we Wrocławiu.

4. Zakaz wędkowania w obrębie hodowlanym Szczodre tj. na rzece Dobra od miejscowości Dobra do mostu na drodze nr 98 (obwodnica).

5. Rzeka Oława – zakaz wędkowania od jazu w Siechnicach do jazu w parku wschodnim (tereny wodonośne ) i kanale łączącym Nysę Kłodzką z Oławą. Zakaz obligatoryjny.

 

ZBIORNIKI ZAPOROWE – MIETKÓW, STRADOMIA, RYCZEŃ w przyszłości – Łagiewniki Przeworno PRZEPISY OGÓLNE

6. Zakaz wędkowania ze środków pływających od 1 stycznia do 31 maja (dotyczy również obwodu rybackiego Odra nr 5).

7. Zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 100 m od wysp w okresie od 15 marca do 31 lipca- dotyczy Mietkowa.

8. Całkowity zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część od 1 stycznia do 31 maja.

9. Na rzece Bystrzycy od progu wodnego Siedlimowicach do ujścia rz. Bystrzycy do zbiornika mietkowskiego – całkowity zakaz wędkowania od 1marca do 31 maja (tarlisko). PRZEPISY NA RZECE BYSTRZYCA OBWÓD RYBACKI NR 4 ( WODA GÓRSKA)

10. Wody oznaczone literą >P< są dopuszczone do wędkowania ze środków pływających z silnikiem elektrycznym i spalinowym.

11. Wody oznaczone literą >P1< są dopuszczone do wędkowania ze środków pływających wyłącznie z silnikiem elektrycznym.

12. Wody nie oznaczone „P” lub „P1\” – zakaz wędkowania z jednostek pływających załogowych 13. Limit pstrąga tęczowego 3 szt./dobę – nie dotyczy publicznych wód płynących tj. wód rzek i zbiorników zaporowych.

 

PRZEPISY OGÓLNE:

1. Na rzece Bystrzycy obwodu rybackiego nr 4 obowiązuje: – okoń bez wymiaru i limitu połowu, szczupak bez limitu połowu, wymiar ochronny 45 cm.

2. Na odcinku rzeki Bystrzycy od Zapory Mietków do dopływu Czarnej Wody do Bystrzycy a) obowiązują – przynęty sztuczne i roślinne b) no kill dotyczy pstrąga i lipienia

3. Od dopływu Czarnej Wody do Bystrzycy do elektrowni w Marszowicach a) obowiązują – przynęty sztuczne i roślinne b) 3 szt. dotyczy lipienia i pstrąga potokowego łącznie

4. Od Elektrowni w Marszowicach do ujścia wszelkie przynęty z zastrzeżeniem: a) całkowity zakaz wędkowania od 1 października do 31 stycznia – tarlisko

ZBIORNIK ZAPOROWY ŁAGIEWNIKI:

a) Zakaz połowu ryb w godzinach nocnych tj. od 22 do 5 ,

b) Wymiar ochronny karpia 45 cm, limit 1 szt./dobę

c) Wymiar ochronny lina 40 cm limit 1 szt./dobę

d) Wymiar ochronny karasia złocistego 30 cm limit 2szt./doba

e) Wymiar ochronny jazia 35 cm, limit 2 szt./dobę

f) Wymiar ochronny klenia 35 cm limit 2 szt./dobę

g) Wymiar ochronny amura 60 cm limit 1 szt./dobę

h) Wymiar ochronny szczupaka 60 cm, limit 1 szt./dobę

i) Wymiar ochronny sandacza 60cm limit 1 szt./dobę

j) Dzienny limit zabranych z łowiska ryb – 5kg

5. Obwód rybacki rz. Bystrzyca nr 3: od dopływu rz. Piławy do progu w Domanicach – woda górska, limit pstrąga i lipienia – 3 szt na dobę (łącznie), obowiązują przynęty sztuczne i roślinne.

ŻWIROWNIA CZERNICA ODRA NR 3 Na zbiorniku Czernica w jego północno – zachodniej część obowiązuje całkowity zakaz wędkowania w okresie od 1 marca do 31 maja (tarlisko oznakowane tablicami).

PORT w Ścinawie- zakaz wędkowania od 1 marca do 31 maja- tarlisko

Przepisy Dotyczą wód PZW innych niż obwody rybackie Okręgu we Wrocławiu

PRZEPISY OGÓLNE

1. Limit pstrąga tęczowego 3 szt./dobę ( wymiar 30 cm)- nie dotyczy obwodów rybackich wód rzek i zbiorników zaporowych.

2. Na stawach poniżej 10 ha obowiązuje zakaz wędkowania z wszystkich środków pływających załogowych -nie dotyczy obwodów rybackich. 3. Na wodach innych niż Obwody rybackie (rzeki i zbiornik zaporowe) wymiar gospodarczy karpia wynosi 35 cm.

4. Zakaz połowu na żywca od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Na akwenach niżej wymienionych obowiązują odrębne przepisy na wniosek Zarządów KÓŁ PZW, które zostały potwierdzone uchwałą Z.O.

STAW Kajaki w Środzie Śląskiej – dolny wymiar ochronny karpia 35cm oraz górny wymiar ochronny 65 cm, limit karpia 1 szt./ dobę, całkowity zakaz zabierania jesiotra, zakaz wywozu zanęt i przynęt oraz zestawów łódkami zanętowymi oraz innymi środkami pływającymi. Żywe ryby przeznaczone na przynętę, można przechowywać w specjalnym sadzyku* lub w siatce wykonanej z miękkiej nici rozpiętej na sztywnych obręczach.

STAW Boguszyce – zakaz wędkowania ze środków pływających, dolny wymiar ochronny karpia 35, oraz górny wymiar ochronny 70 cm .

STAW w KOBIERZYCACH –

wymiar ochronny karpia 35 cm, limit 2 szt./dobę,

wymiar ochronny szczupaka 55 cm, limit 1 szt./dobę,

żywiec o długości minimum 15 cm, może być uzbrojony w hak o pojedynczym ostrzu.

Staw w Brodnie – całkowity zakaz zabierania jesiotra.

Na zbiornikach, poza obwodami rybackimi, poniżej 10ha obowiązuje zakaz wędkowania z wszelkich środków pływających, nie dotyczy łódek zdalnie sterowanych.

Zakaz połowu na żywca od 1. Stycznia do 30 kwietnia.

Wędkarz dokonujący połowu ze środków pływających musi przed rozpoczęciem wędkowania zapoznać się z przepisami obowiązującymi na danym akwenie.

Rozlewiska w Gosławicach ( ob. ryb. Odra nr 5) – wprowadza się dolny wymiary ochronny i limit dziennego połowu dla następujących gatunków ryb: karp 35 cm 1szt, szczupak 60 cm 1szt, węgorz 65 cm 2 szt, sandacz 60 cm 1szt, lin 30 cm 2szt, okoń 20 cm, leszcz 15 cm. Okresy ochronne, wymiary i ilości pozostałych gatunków ryb określa RAPR.

Glinianki nr 2 w Wołowie ( własność Okręgu) – zakaz zabierania amura do końca 2018

*sadzyk: pojemnik dostosowany wielkością do przechowywanych w nim ryb z otworami umożliwiającymi swobodny przepływ wody (sadzyk w którym są ryby powinien być zanurzony w akwenie, w którym dokonuje się połowu).

Przepisy dotyczące wszystkich wód Okręgu:

1. Zakaz przetrzymywania ryb na tzw. „agrafce”.

2. Jeśli wędkarz zajmuje stanowisko na 50 m lub dalej od końca przepławki, śluzy, jazu lub innej budowli hydrotechnicznej piętrzą- cej wodę nie dozwolone jest zarzucanie zestawu bliżej niż 50 m od końca w/w budowli.

3. Biały Kościół dolny staw – zakaz wędkowania do 1 czerwca 2019r. (Nie dotyczy Instruktorów Wędkarstwa Młodzieżowego, oraz ich podopiecznych w trakcie prowadzenia zajęć szkoleniowych. Każdy instruktor musi posiadać przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie, oraz ważną legitymację Instruktora).

4. Rozlewiska rzeki Krynki w Cierpicach: zakaz wędkowania brodząc i łowienia ze środków pływających.

5. Wędkarz poławiający ryby z jednostki pływającej, ma obowiązek zapoznać się z przepisami dot. żeglugi śródlądowej na danym akwenie, przed rozpoczęciem wędkowania.

 

 

WODY OKRĘGU PZW WE WROCŁAWIU

 

421 P Rzeka Odra od jazu w m. Lipki do jazu Opatowickiego wraz z kanałami żeglownymi w Lipkach, Oławie, Ratowicach, Gajkowie, dopływami, wyrobiskiem Czernica – obw. ryb. nr I. 3. rzeki Odry nr 3 421a rozlewisko Stary Otok i Żółta Woda – obw. ryb. rz. Odra nr 3

421c starorzecze Stara Odra OTL Katowice – obw. ryb. rz. Odra nr 3

421d rozlewisko Stary Górnik – obw. ryb. rz. Odra nr 3 422 Rzeka Smortawa – obw. ryb. nr I. 3. rzeki Odry nr 3 422a rozlewisko Leśna Woda na rzece Smortawie – obw.1 ryb. rz. Odry nr 3

422b rozlewisko Janików na rzece Smortawie – obw. ryb. rz. Odry nr 3

423 P Rzeka Odra od jazu opatowieckiego do ujściarzeki Bystrzycy wraz z kanałami: opatowieckim, żeglugowym,powodziowym, miejskim i tzw. „starą Odrą\” –obw. ryb. nr I. 4. rz. Odra nr 4

424 P Rzeka Odra od ujścia rzeki Bystrzycy do stopnia jazu Wały Śląskie wraz z zbiornikiem Wały ŚI. oraz połączonymi z nim żwirowniami, dopływem z Wilkszyna z jego rozlewiskami w m. Gosławice – obw. ryb. Nr I. 5. rzeki Odra nr 5

425 P Rzeka Odra od jazu w Wałach ŚI. do ujścia rzeki Jezierzycy wraz z połączonymi z nią starorzeczami i rozlewiskami – obw. ryb. nr I. 6 rz. Odry nr 6

425a rzeka Średzka Woda – obw. ryb. rz. Odry nr 6

425 b rzeka Jeziorka – obw. ryb. rz. odry nr 6

425 c rzeka Jezierzyca wraz z dopływami- obw. ryb. rz. Odry nr 6

426 rzeka Oława od źródeł do jej ujścia do Odry – obw. ryb. nr I. 12. rz.

Oława nr 1

426a rzeka Krynka – obw. ryb. rz. Oławy nr 1

426 rozlewiska rz. Krynki – m. Cierpice k. Przeworna – obw. ryb. rzeki Oławy nr 1

426c rozlewisko Niskie Łąki na rz. Oława – obw. ryb. rz Oławy nr 1

427 Rzeka Ślęza od źródeł do ujścia do rz. Odry wraz z jej dopływami – obw. ryb. nr I. 13. rz. Ślęza nr 1

428 Rzeka Bystrzyca od ujścia rzeki Piława do mostu w m. Domanice -obw. ryb. nr IV. 3. rz. Bystrzycy nr 3

429 Rzeka Bystrzyca od zapory zb. Mietków do ujścia do Odry oraz rz. Czarna Woda – obw. Ryb. Nr IV. 4. rz. Bystrzyca nr 4

429a rzeka Strzegomka – obw. ryb. rz. Bystrzyca 4 – WODA KRAINY PSTRĄGA i LIPIENIA

429 b rzeka Bystrzyca – od mostu drogowego z m. Borzygniew do m. Maniów Mały do zespołu stopni wodnych elektrowni Marszowice we Wrocławiu – obw. ryb. rz. Bystrzyca 4 – WODA KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA

429 c rzeka Bystrzyca od zespołu stopni wodnych elektrowni Marszowice do ujścia do rz. Odra

4210 Rzeka Widawa wraz z jej dopływami- obw. ryb. nr V. 3. rz. Widawy nr 3

4210a rzeka Dobra – obw. ryb. rz. Widawa nr 3

4211 Rzeka Barycz od ujścia rz. Złotnica do ujścia rz. Sąsiecznica wraz z jej dopływami – obw. ryb. nr VII.2. rz. Barycz nr 2

4211a rzeka Sąsiecznica – obw. ryb. rz. Barycz nr 2

4212 Rzeka Barycz od ujścia rz. Sąsiecznicy do ujścia do Odry wraz z jej dopływami oprócz rz. Orla – obw. ryb. nr VII. 3. rz. Barycz nr 3

 

Zbiorniki zaporowe i wody stojące:

Zbiorniki zaporowe:

431P Zbiornik Mietków na rz. Bystrzyca – obw. ryb. nr IV. 3. rz. Bystrzyca nr 3 (od 01.06. do 31.12.)

432 P1 Zbiornik Stradomia na rz. Widawa – obw. ryb. nr V. 1. rz. Widawa nr 1 –

433 P Zbiornik Ryczeń na rz. Barycz – obw. ryb. nr VII. 3. Rz. Barycz nr 3

434 Zbiornik Łagiewniki na rz. Krzywuli – obw. ryb. nr 1.13. rzeki Ślęza nr 1

Wody stojące:

435 Zbiornik Wilczków

436 Zbiornik (górny staw) Biały Kościół

437 Akwen Brodno

438 Glinianki w Wołowie

439 Glinianka przy ul. Mącznej i Koszykarskiej we Wrocławiu

440 Glinianka przy ul. Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu

441 Glinianki przy ul. Średzkiej we Wrocławiu (Leśnica)

442 Glinianka przy ul. Źródlanej we Wrocławiu

443 zbiornik w Biedaszkowie Małym

444 zbiornik w Brzegu Dolnym

446 zbiornik w Domaszkowie

447 zbiorniki w Głowaczowie

448 zbiornik w Goszczu

449 zbiornik w miejscowości Kręsko

450 zbiornik w Lubiążu

451 zbiornik w Luboszycach

452 zbiornik w Malczycach

454 zbiornik przy ul. Spacerowej w Oleśnicy

455 zbiornik w Oleśnicy (Lucień tzw. „Beczka”)

456 zbiornik w Oławie (tzw. „Piaski”)

457 zbiornik w Osolinie

458 zbiornik w Piersnie

459 zbiornik w Szczodrem tzw. \”Kaczy\” – zezwolenie za dodatkową opłatą w Kole Wir (odrębny regulamin)

460 zbiornik w Szczodrem tzw. „Polarowski”

461 zbiornik w Środzie Śląskiej tzw. \”Kajaki\” (odrębny regulamin)

462 zbiorniki w Tarchalicach

463 zbiornik w Trzebnicy (przy ul. Wrocławskiej i Łąkowej)

464 zbiornik w Wałach Śląskich

465 zbiorniki w Wyszonowicach

466 glinianka w Wyszonowicach tzw. „Kaolina\”

467 zbiorniki w Zajączkowie

469 zbiornik w Budkowie

470 zbiorniki w Górze tzw. \”Balejki\” i \”Kolejowy\”

471 zbiorniki w Grabownie Wielkim

473 zbiornik w Ligocie

474 zbiornik w Ratowicach

475 zbiornik w Sławoszowicach – ogólnodostępny

476 zbiornik w Sławoszowicach – zezwolenie za dodatkową opłatą w Kole Milicz (odrębny regulamin)

477 zbiornik w Wabienicach

478 zbiornik w Kobierzycach (odrębny regulamin)

479 zbiornik w Tyńcu Małym

480 zbiornik w Budziszowie

781 zbiornik w Damianowicach

782 zbiornik w Małuszowie

783 zbiornik w Solnej

784 zbiornik w Szczepankowicach

785 zbiorniki w Tyńcu nad Ślęzą

786 zbiornik w Ryczeniu

787 zbiornik Proszkowice-Maniów (zakaz połowu ze środków pływających)

788 zbiorniki dzierżawione od Nadleśnictwa Góra

789 zbiorniki dzierżawione od Nadleśnictwa Oława

790 zbiorniki dzierżawione od Nadleśnictwa Wołów

791 zbiornik w pobliżu m. Mleczna-Masłów

4310 P1 żwirownia Bajkał (środki pływające tylko z silnikiem elektrycznym)

4311 zbiornik Niechlów

4312 zbiornik Boguszyce ( odrębny regulamin)

4314 zbiornik Cegielnia przy ul. Głównej, Stabłowickiej i Góreckiej we Wrocławiu

 Załączniki
To może Cię zainteresować
Losowe zdjęcia
Najnowsze video
Partnerzy portalu